Mira Topicrapport

book design graphic design graphic design studio

Mira Topicrapport

Transitie naar een duurzaam voedings- en landbouwsysteem. Transition towards sustainable food and agriculture.

— Een rapport dat het bestaande systeem van landbouw en voeding in Vlaanderen analyseert en inspireert tot nieuwe duurzame oplossingen. In opdracht van Mira, de dienst Milieurapportering van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

— A report that both analyses the existing situation and inspires new paths of dealing with food and agriculture in a sustainable way in Flanders. Designed for Mira, VMM.

Leave a Reply

Back To Top