type, time and place

education graphic design type & typographyLeave a Comment on type, time and place

type, time and place

This text is an introduction to a typography assignment I gave to 1Ba information design students in 2019-2020. They were asked to design a set of documents that could evoke a journey by a fictional character in/on a specific place/traject somewhere between 1890 and 1990. This staged time capsule (and short lessons and group assignments) should make them familiar with style currents in graphic design history, develop a sense for historic and social context, make them look at typography and (print)media in detail, and provide some practical training during the assimilation process.

Written in Dutch, ask for a translation when interested.
 
[espèces d’espaces by Georges Perec, © Editions Galilée, 1974]

 

 

Letters, tijd en plaats

1.
Belangrijk aan deze opdracht is in de eerste plaats leren kijken naar tekst en context. Een boodschap staat altijd in een reëel universum, een moment in plaats en tijd. Leren praten over typografie en vormgeving is leren diversifiëren en categoriseren. Om na het ontleden toch terug het grotere plaatje te herkennen. In welke culturele, politieke, economische of emotionele context kadert een grafische boodschap? Waarom ziet iets er uit zoals het er uitziet? We analyseren niet om alles in hokjes te stoppen, maar om door de bomen het bos te blijven zien. Om een paar referentiepunten uit te zetten in de zondvloed aan informatie om ons heen. In den beginne was het woord, zegt het scheppingsverhaal. Een wereld bouwen uit de oersoep. Het kind een naam geven…

3.
Al versterken ze mekaar: weten en doen zijn twee verschillende dingen. Door binnen een paar weken in Indesign historisch geïnspireerde documenten te gaan maken, worden jullie met de neus dicht op (hopelijk goede) voorbeelden geduwd. Voor technische documenten zoals identiteitspapieren of tijdstabellen van vervoersmaatschappijen zal dit wat dicht bij ‘namaken’ aanleunen, voor andere stukken ben je vrijer en kan je werken ‘in de trant van…’. In elk geval gaat deze oefening je leren om in detail te kijken naar lettervormen, zetwijze, interlinie, tracking, hiërarchie, … en je al die facetten ook doen toepassen. Het proces waarbij je je aanvankelijk door imitatie een methode of kennis eigen maakt heet assimilatie. Gaat en vermenigvuldigt uw kennen en kunnen.
2.
Hopelijk beseffen jullie door het grasduinen in het verleden dat er niet één antwoord is op een grafische vraag. Elke plaats en elk moment levert een andere oplossing. Er zijn veel grafische en typografische vuistregels, maar die zijn zelden universeel. Een restaurantmenu uit Berlijn in 1920 ziet er helemaal anders uit dan eentje uit Las Vegas in 1965. Toch zorgen ze beiden op heel andere wijze voor ordening en hiërarchie in het culinaire aanbod. Typografische vormgeving is geen harde wetenschap – voor zover die al zou bestaan – en dat is goed zo: er is voor de individuele vormgever een rol weggelegd. Jouw invalshoek en persoonlijke stem dragen bij tot het timbre van de boodschap.

Leave a Reply

Back To Top