agenda!

letterpress tipozero work

agenda!

Brussel — eerste indruk…
Brussels — first impression…

We took illustrator Jan Van der Veken on a marathon through downtown Brussels. Jan made sketches of twelve pubs in one afternoon and evening. The final versions – two colour brush drawings – are now being printed on divider pages of a diary we produce in collaboration with Gillis Printing. Spot colour in offset, black in letterpress. Text is hand set in Scotch Roman and Univers Bold. Figures are Bodoni Poster.

We trokken met illustrator Jan Van der Veken op kroegentocht door de Brusselse binnenstad. Jan schetste 12 interieurs op één namiddag en avond. Een marathon met meer potloden dan pinten… De schetsen werden omgezet in 2-kleur penseeltekeningen die  verschijnen op de tussenbladen van een agenda die we maken in samenwerking met drukkerij Gillis. Steunkleur in offset, zwart in typo. De tekst is handgezet uit Scotch Roman en Univers Bold. De cijfers zijn Poster Bodoni.

Leave a Reply

Back To Top