Hogeschool Gent

graphic design studio

Hogeschool Gent

Uitdaging.
Challenge.

— Een uitgebreide reeks publicaties wordt herstijld voor een online publicatieplatform. Een beperkt layoutpalet moet vele eindgebruikers in staat stellen individuele brochures te publiceren terwijl het overkoepelend van imago van Hogeschool Gent wordt versterkt.

— A wide range of publications is restyled to fit an online publication platform. A limited set of design tools must meet the needs of multiple users to design their content without diluting the corporate identity of University College Ghent.

Leave a Reply

Back To Top