Merry 2013 Brussels!

letterpress tipozero work

Merry 2013 Brussels!

QR-code, handgezet — composed by hand.

Our contribution to the 2013 diary we make with Gillis Printing: a metal type wink to a digital world.

Onze bijdrage aan de agenda voor 2013 die we met drukkerij Gilles maken: een loden knipoog naar een digitale wereld.

Leave a Reply

Back To Top